Extranet
Kurs Opiekun kursu Rok studiów Semestr ECTS Syllabus
Bezpieczeństwo i higiena pracy mgr Agnieszka Drang 1 zimowy 0
Nauka o państwie, prawie i polityce prof. AEH dr hab. Dariusz Makiłła 1 zimowy 5
Podstawy ekonomii dr Renata Wojciechowska 1 zimowy 5
Podstawy komunikacji społecznej dr Anna Studzińska 1 zimowy 4
Teoria organizacji i zarządzania dr Barbara Sypniewska 1 zimowy 5
Umiejętności akademickie dr Andrzej Tarłowski 1 zimowy 2
Wprowadzenie do filozofii prof. dr hab. Wojciech Słomski 1 zimowy 4
Wprowadzenie do psychologii dr Adam Zemełka 1 zimowy 5
Administracja publiczna prof. AEH dr hab. Alina Miruć 1 letni 4
Metodologia badań w naukach społecznych dr Anna Makuch 1 letni 4
Podstawy finansów prywatnych i publicznych prof. AEH dr hab. Grzegorz Gołębiowski 1 letni 4
Podstawy prawa gospodarczego prof. dr hab. Kazimierz Strzyczkowski 1 letni 3
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP dr Agnieszka Łukaszczuk 1 letni 5
Wstęp do prawoznawstwa prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko 1 letni 5
Zarządzanie projektami dr Agnieszka Biernat-Jarka 1 letni 3
Administracja finansowa i kontrola skarbowa dr Wojciech Maruchin 2 zimowy 3
Historia polskiego konstytucjonalizmu prof. dr hab. Marian Kallas 2 zimowy 4
Informatyka w administracji prof. AEH dr hab. Zenon Biniek 2 zimowy 3
Język angielski - semestr III mgr Magdalena Klepacz 2 zimowy 3 w przygotowaniu
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej dr hab. Włodzimierz Chojnacki 2 zimowy 4

Rekordów: 56