Extranet
Kurs Opiekun kursu Rok studiów Semestr ECTS Syllabus
Academic Skills dr Andrzej Tarłowski 1 zimowy 2
Bezpieczeństwo i higiena pracy Wykładowca Niezdefiniowany 1 zimowy 0 w przygotowaniu
Quantitative methods - statistics dr Agata Sielska 1 letni 5
Research methodology in social sciences dr Serhat Demir 1 letni 4 w przygotowaniu
Zajęcia sportowo-rekreacyjne mgr Damian Korkosz 1 zimowy 0 w przygotowaniu
Międzynarodowe prawo gospodarcze dr Inga Oleksiuk 2 zimowy 4
Analiza finansowa dr Piotr Wiśniewski 2 letni 8
Bankowość dr Aneta Kłopocka 2 letni 8
Ekonometria dr Agata Sielska 2 letni 8 w przygotowaniu
Język angielski mgr Magdalena Klepacz 2 zimowy 4 w przygotowaniu
Język angielski mgr Magdalena Klepacz 2 letni 0 w przygotowaniu
Pośrednia rachunkowość finansowa dr Rafał Kusy 2 zimowy 5
Rynki finansowe dr Piotr Wiśniewski 2 zimowy 5
Zajęcia sportowo-rekreacyjne mgr Damian Korkosz 2 zimowy 0 w przygotowaniu
Międzynarodowe prawo gospodarcze dr Inga Oleksiuk 2 zimowy 4
Analiza finansowa dr Piotr Wiśniewski 2 letni 8
Bankowość dr Aneta Kłopocka 2 letni 7
Ekonometria dr Agata Sielska 2 letni 7
Język angielski mgr Magdalena Klepacz 2 zimowy 4 w przygotowaniu
Język angielski mgr Magdalena Klepacz 2 letni 4 w przygotowaniu

Rekordów: 33