Extranet
Kurs Opiekun kursu Rok studiów Semestr ECTS Syllabus
Administracja publiczna prof. AEH dr hab. Piotr Solarz 1 letni 4 w przygotowaniu
Introduction to law dr Bożena Iwanowska 1 letni 5 w przygotowaniu
Introduction to Psychology dr Charles-Étienne Benoit 1 zimowy 5
Język angielski mgr Magdalena Klepacz 1 letni 2 w przygotowaniu
Kontakty z mediami dr Marcin Domagała 1 letni 4
Metodologia badań w naukach społecznych dr Serhat Demir 1 letni 4 w przygotowaniu
Podstawy socjologii dr Konstanty Strzyczkowski 1 letni 3 w przygotowaniu
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP dr Bożena Iwanowska 1 letni 5 w przygotowaniu
Umiejętności akademickie dr Andrzej Tarłowski 1 zimowy 2
Zarządzanie projektami mgr Kamil Sabatowski 1 letni 3 w przygotowaniu
Administracja publiczna prof. AEH dr hab. Piotr Solarz 1 letni 4
Fundamentals of economics dr Andrzej Nikołajczuk 1 zimowy 5
Język angielski mgr Magdalena Klepacz 1 letni 2 w przygotowaniu
Kontakty z mediami dr Marcin Domagała 1 letni 4
Metodologia badań w naukach społecznych dr Serhat Demir 1 letni 4
Podstawy socjologii dr Konstanty Strzyczkowski 1 letni 3
Prawo konstytucyjne i ustrój polityczny RP dr Bożena Iwanowska 1 letni 5
Wstęp do prawoznawstwa dr Bożena Iwanowska 1 letni 5 w przygotowaniu
Zajęcia sportowo-rekreacyjne mgr Damian Korkosz 1 zimowy 0 w przygotowaniu
Zarządzanie projektami mgr Kamil Sabatowski 1 letni 3 w przygotowaniu

Rekordów: 38