Extranet
Kurs Opiekun kursu Rok studiów Semestr ECTS Syllabus
Metodologia badań w naukach społecznych dr Serhat Demir 1 letni 4
Podstawy ekonomii dr Andrzej Nikołajczuk 1 zimowy 5
Podstawy komunikacji społecznej dr Anna Studzińska 1 zimowy 4
Teoria organizacji i zarządzania prof. dr hab. Jan Fazlagić 1 zimowy 5
Umiejętności akademickie dr Andrzej Tarłowski 1 zimowy 2
Wprowadzenie do filozofii dr hab. Remigiusz Ryziński 1 zimowy 4
Wprowadzenie do psychologii dr Charles-Étienne Benoit 1 zimowy 5
Zarządzanie projektami mgr Kamil Sabatowski 1 letni 3 w przygotowaniu
Metodologia badań w naukach społecznych dr Serhat Demir 1 letni 4 w przygotowaniu
Teoria organizacji i zarządzania prof. dr hab. Jan Fazlagić 1 zimowy 5
Wprowadzenie do psychologii dr Charles-Étienne Benoit 1 zimowy 5
Zajęcia sportowo-rekreacyjne mgr Damian Korkosz 1 zimowy 0 w przygotowaniu
Zarządzanie projektami mgr Kamil Sabatowski 1 letni 3 w przygotowaniu
Człowiek we współczesnej organizacji dr hab. Włodzimierz Chojnacki 2 zimowy 7
Język angielski mgr Magdalena Klepacz 2 zimowy 4 w przygotowaniu
Międzynarodowe prawo gospodarcze dr Inga Oleksiuk 2 zimowy 5
Podstawy decyzji ekonomicznych prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz 2 zimowy 6
Pośrednia rachunkowość finansowa dr Rafał Kusy 2 zimowy 8
Zajęcia sportowo-rekreacyjne mgr Damian Korkosz 2 zimowy 0 w przygotowaniu
Zarządzanie projektami mgr Kamil Sabatowski 2 letni 7 w przygotowaniu

Rekordów: 45