Extranet
Kurs Opiekun kursu Rok studiów Semestr ECTS Syllabus
Bezpieczeństwo i higiena pracy Wykładowca Niezdefiniowany 1 zimowy 0 w przygotowaniu
Etyka w zarządzaniu dr hab. Remigiusz Ryziński 1 zimowy 4
Koncepcje zarządzania dr Michał Mijal 1 zimowy 5
Metody statystyczne dr Agata Sielska 1 zimowy 5
Przedsiębiorczość dr Witalij Samulak 1 zimowy 7
Public relations prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova 1 zimowy 6
Etyka w zarządzaniu dr hab. Remigiusz Ryziński 1 zimowy 4
Marketing międzynarodowy prof. dr hab. Jan Fazlagić 1 letni 6
Metody statystyczne dr Agata Sielska 1 zimowy 5
Nowoczesne metody analizy i prognozy otoczenia rynkowego przedsiębiorstwa mgr Jadwiga Ford 1 letni 6
Polityka pieniężna prof. dr hab. Włodzimierz Rembisz 1 zimowy 5
Prawo cywilne dr Krzysztof Sielski 1 zimowy 3
Przedsiębiorczość dr Witalij Samulak 1 zimowy 7
Public relations prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova 1 zimowy 6
Sztuka negocjacji dr Mariusz Głowacki 1 letni 7
Współczesna mikro i makroekonomia dla menadżerów prof. Ihor Oleksiv 1 letni 6
Zaawansowane narzędzia marketingu i reklamy mgr Jadwiga Ford 1 letni 6
Zarządzanie kompetencjami i wiedzą w organizacji mgr Jadwiga Ford 1 letni 6
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - zaawansowane podejścia i metody mgr Jadwiga Ford 1 letni 6
Międzynarodowe prawo gospodarcze dr Inga Oleksiuk 2 zimowy 6

Rekordów: 39