Extranet
Kurs Opiekun kursu Rok studiów Semestr ECTS Syllabus
Bezpieczeństwo i higiena pracy mgr Marzena Godlewska 1 letni 0 w przygotowaniu
Biological Psychology dr Charles-Étienne Benoit 1 letni 5 w przygotowaniu
Cognitive Psychology dr Charles-Étienne Benoit 1 letni 6 w przygotowaniu
History of psychology dr hab. Remigiusz Ryziński 1 letni 5 w przygotowaniu
Introduction to Statistics dr Giuseppe Leonardi 1 letni 6
Research methodology in social sciences dr Serhat Demir 1 letni 4 w przygotowaniu
Biological Psychology dr Charles-Étienne Benoit 1 letni 5
Cognitive Psychology dr Charles-Étienne Benoit 1 letni 6
History of psychology dr hab. Remigiusz Ryziński 1 letni 5
Introduction to Statistics dr Giuseppe Leonardi 1 letni 6
Metodologia badań w naukach społecznych dr Serhat Demir 1 letni 4
Teoria organizacji i zarządzania prof. dr hab. Jan Fazlagić 1 zimowy 5
Zajęcia sportowo-rekreacyjne mgr Damian Korkosz 1 zimowy 0 w przygotowaniu
Biological Psychology dr Charles-Étienne Benoit 2 letni 5
Educational psychology dr Małgorzata Foryś-Nogala 2 zimowy 6
History of psychology dr hab. Remigiusz Ryziński 2 letni 5
Introduction to Statistics dr Giuseppe Leonardi 2 letni 6
Język angielski mgr Magdalena Klepacz 2 zimowy 2 w przygotowaniu
Metodologia badań w naukach społecznych dr Serhat Demir 2 letni 4
Psychology of personality dr Krzysztof Kiełkiewicz 2 zimowy 7

Rekordów: 26